Moving Borders Team je, kot že ime pove, skupina, ki ji ni meja! Meje premika na način, da z mednarodnim povezovanjem zbližuje in ozavešča na medkulturni ravni, na svoji poti premaguje medkulturne razlike in se bori za trajen pozitiven učinek svojih aktivnosti. Odraža nas predvsem mladinsko delo na mednarodnem področju s poudarkom na organizaciji mladinskih izmenjav in uporabi non-formal metod učenja.


Moving Borders Team is, as the name already indicates, a team with no limitations! It pushes borders in ways of connecting internationally and giving awareness on an intercultural level; on its way it conquers intercultural differences and fights for a long-lasting positive effect of its activities. The projects that reflect our work are youth work on an international level with an emphasis on organising youth exchanges and the use of non-formal education.


Kontakt skupine: movingbordersteam@gmail.com

Koordinatorica skupine: Ana Lubej

Člani skupine: Polonca Borko, Ana Lubej, Eva Lubej, Maja Mataln, Lara Nonković, Uroš Nović in Iva Štukelj