Edukator je delovna skupina Društva študentov psihologije Maribor, ki je usmerjena k delovanju v prid vsem študentom psihologije. Organiziramo različne dogodke- oglede raznih ustanov (Hrastovec, Dornava, Polž, Center za sluh in govor), filmske večere, razna predavanja (SPSS, zaposlitev psihologa, begunci) in delavnice (glasbena, terapije s konji, psi). Za božič in za valentinovo prav tako delimo tudi vizitke z lepimi mislimi in tako mimoidočim polepšamo dan.


Koordinatorica skupine: Teja Kurko

Članice skupine: Terplan Sandra, Resnik Adriana, Kužner Barbara, Casar Dolores, Avtarovska Evgenija, Podbreznik Maruša, Vogrinec Vanja in Urbanija Zala