Skupino Dosjeji Ψ, ki deluje v okviru Društva študentov psihologije Maribor, sestavljamo nadobudni študenti, ki se tekom študija srečujemo in seznanjamo z različnimi psihološkimi dognanji in njenimi mejnimi fenomeni, ki jih želimo v obliki krajših predavanj razkriti širši javnosti ter premostiti razkorak med znanstvenimi razlagami in zdravorazumsko logiko vsakega posameznika. Tako zadostimo svoji neizčrpni radovednosti, hkrati pa tudi vsem vedoželjnim ljudem ponujamo razlage, debate in odpiramo vrata raznim miselnim tokom. Osveščanje polemik in zmot, odkrivanje nepojasnjenih ali slabše pojasnjenih pojmov in družbenih pojavov ter širjenje splošnih psiholoških resnic je poslanstvo, ki ga želimo uresničevati znotraj psihološke vede, ki je neizpodbitno del življenja slehernega človeka.


Koordinatorica skupine: Vita Vuk

Članice skupine: Adelisa Huskić, Živa Krajnc, Špela Novak, Sanja Zupančič, Sabina Majerič, Ana Lubej in Frida Golja