Namen projekta Cicibanove urice je omogočiti študentom psihologije (tudi pedagogike in razrednega pouka) pridobivanje izkušenj pri delu z otroki v šolskem okolju. Študentje v parih ali manjših skupinah enkrat tedensko obiskujejo dodeljen razred in izvajajo določene aktivnosti z učenci (po predhodnem dogovoru z učiteljem/učiteljico in ravnateljem/ravnateljico). Prav tako imajo študentje možnost, da sami pripravijo kakšno delavnico ali igro za otroke. Cicibanove urice so namenjene predvsem učencem nižjih razredov in se izvajajo na različnih osnovnih šolah v Mariboru. Mentorica skupine je doc. dr. Katja Košir.


Cilji projekta so: opazovanje aktivnosti otrok, aktivno vključevanje v otroško igro, po navodilih učitelja/učiteljice oddelka, pomoč učiteljem/učiteljicam pri izvedbi aktivnosti, pomoč učencem pri domači nalogi, praktična uporaba znanja iz razvojne psihologije, vzajemno sodelovanje študentov in zaposlenih v pedagoških ustanovah.

Koordinatorica skupine: Martina Zakšek

Ajda Mlakar, Nina Šajt Duh, Urška Kolar, Ana Kolar, Lara Bukovec, Nika Merkuš, Nika Matanović, Manica Vagner, Špela Rot, Špela Kitak, Daša Gajšek, Diana Kos in Dolores Casar Mentorica: izr. prof. dr. Katja Košir