12 Aug 2020

Prispevek v najnovejši številki Psihološkega inkubatorja: Evolucijske skrivno

Evolucijske teorije sramu so mnogotere, a vse se opirajo na dejstvo, da je človek socialno bitje, ki brez pomoči drugih ne bi mogel preživeti. Ker v vsaki socialni skupnosti veljajo določena pravila in standardi, neupoštevanje teh pa lahko povzroči izločitev iz skupine, v občutkih sramu, čeprav še tako neprijetnih, opazimo pomembno preživetveno funkcijo. Študija s fMRI je pokazala, da se ob socialni izključenosti aktivirajo podobni vzorci občutenja kot pri fizični bolečini. To nakazuje, da je funkcija socialne bolečine podobna funkciji fizične bolečine: kot je bolečina opozorilo na fizično poškodbo, je sram opozorilo na prisotnost motenj v odnosu.

Če te bolj podrobno zanima evolucijska funkcija tega neprijetnega, a zagotovo vsem dobro poznanega čustva, si lahko več o tem prebereš v prosto dostopnem prispevku, ki je objavljen na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1I0QZXgyNQhxLtF_8963QbnGMPyY1QAVy/view?usp=sharing