30 Dec 2019

Psiholog naokrog!

Skupina Moving Borders Team, ki deluje v okviru DŠPM, je v decembru 2019 organizirala dogodek Psiholog naokrog. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z Oddelkom za psihologijo, njegov namen pa je bil študentom psihologije predstaviti možnosti študija in drugih oblik izobraževanja v tujini. Svoje izkušnje so predstavili asist. Nejc Plohl, ki je predstavil svojo izkušnjo s programom Junior Researcher Programme ter lastno izkušnjo mednarodne poletne šole ter pripravništva na univerzi v Cambridgeu, asist. Saša Zorjan, ki je predstavila raziskovalni magisterij na Nizozemskem, osemmesečno pripravništvo v Oxfordu ter doktorski študij v Gradcu ter asist. Katja Kerman, ki je predstavila doktorski študij na Univerzi na Dunaju.

Ana Lubej, koordinatorica skupine Moving Borders Team