Psihološki inkubator je strokovno-študentska psihološka revija, ki je začela izhajati leta 2012 pod okriljem Društva študentov psihologije Maribor in Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru v okviru skupine Journalisti.

Vsaka številka je posvečena drugačni temi (doslej so bila obravnavana psihosomatska obolenja, ustvarjalnost, manipulacija, Freud in psihoanaliza, forenzična psihologija, etika, potrošništvo in pozitivna psihologija), s katero skušamo študentom in drugim bralcem osvetliti določena vprašanja ali fenomene s področja psihologije ter se dotakniti tudi aktualnih tem in problemov. Bralcem se trudimo ponuditi alternativen, kakovosten vir dodatnega znanja, ki ga skušamo osvetliti s čim več različnih zornih kotov, zato k sodelovanju zraven študentov vabimo priznane strokovnjake z različnih področij in ved (psihologija, medicina, sociologija, filozofija idr.). Med drugimi so za Psihološki inkubator doslej pisali dr. Vesna Vuk Godina, dr. Peter Praper, dr. Miran Pustoslemšek, dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. Zoran Milivojević, Vlasta Nussdorfer, večkrat pa revijo začinimo še z zanimivimi intervjuji, recenzijami filmov in knjig ter kolumnami (Manca Košir, N'Toko idr.). Psihološki inkubator pa ne nudi le dodatnega znanja – študentom omogoča prve izkušnje pisanja znanstvenih člankov, sodelovanja s strokovnjaki in predstavljanja lastnih raziskav ter diplomskih in magistrskih nalog. V okviru revije prirejamo tudi okrogle mize, delavnice, predavanja, filmske večere in podobne dogodke, ki popestrijo študijsko leto. V zadnjem letu se Psihološki inkubator pričenja povezovati tudi z drugimi fakultetami in njihovimi študentskimi revijami (študentski reviji Panika in Presnovnik). Tako lahko svoje članke prispevajo tudi študentje psihologije Univerze v Ljubljani, študentje biopsihologije Univerze na Primorskem, študentje medicine Univerze v Mariboru in študentje psihoterapije Univerze Sigmunda Freuda.

Journalisti si želimo, da se vaše znanje ob prebiranju veča in da se veča tudi kup novih, svežih idej za vse projekte, ki se jih želite lotiti. Zelo veseli bomo, če boste ideje, želje in izdelke delili z nami. V inkubatorju so zmeraj dobrodošli.

Na voljo je najnovejša številka Psihološkega inkubatorja Strah me je, ki je izšla lani v decembru, predvidoma v maju pa se obeta nova izdaja z naslovom Evolucija: od gena do človeka.

Kako do Psihološkega inkubatorja? Enostavno! Izpolni naročilnico na povezavi tukaj


Koordinatorica in urednica: Mirjam Fašmon

Ćlanice: Lara Bukovec, Laura Buzeti, Lavra Debeljak, Mirjam Fašmon, Tajda Gaal, Sara Grabovac, Lina Kovše, Barbara Kužner, Petra Pirc in Iva Štukelj


Sara Tement

Dr. Sara Tement, mentorica psihološkega inkubatorja

"Veseli me, da je Psihološki inkubator v zadnjih letih postal del vsakdana študenta psihologije. Študenti razpravljajo o člankih, razmišljajo o možnih objavah ali pa jih že dejansko ustvarjajo. Ob izdaji vsake nove številke mu resnično uspe udejanjiti svoje poslanstvo razvidno v imenu, ki ga nosi. Inkubator navdušuje, spodbuja nastanek novih idej, širi znanja in razvija kompetence…in to že sedmič."

Miran Pustoslemšek

Mag. Miran Pustoslemšek, dr. med.

"Akterji in mentorji Psihološkega inkubatorja so bili v začetku izdajanja v zahtevni poziciji, ne le glede koncepta revije, ampak predvsem z definiranjem kroga bralcev. Šlo je za dilemo med zapiranjem v slonokoščeni stolp znanosti ali pretirano željo po ugajanju širšemu bralskemu krogu. Koncept tematskih izdaj je doslej z vsebino, znanstvenim nivojem in slogom nedvomno prepričljiv in se ob drugih pomembnih obštudijskih aktivnostih študentov psihologije Univerze v Mariboru umešča v intelektualni kolaž mesta in države. Predvsem me veseli ambicija povezovalnosti študentov psihologije z drugimi vejami znanosti, umetnostjo in urbanostjo, kar je bila doslej ena izmed glavnih hib Univerze v Mariboru. Upam, da bo ta ambicija le še rasla in pripomogla k uveljavitvi intelektualnih in ustvarjalnih kapacitet mesta, ki je na določenih področjih dokaj zatohlo. Psihološki inkubator je po mojem mnenju odlično ujel ravnovesje med pozitivistično in fenomenološko paradigmo, ki je ključna hiba humanističnih ved. Pomanjkljiva samozavest in težje oprijemljivi znanstveni temelji fenomenološko usmerjenih protagonistov so v psihologiji v senci predimenzioniranih vplivov protagonistov drugega pola, kar je razumljivo glede na samo materijo raziskovanja in prakse, torej duševnosti, uma ali duše, kakor hočete. Torej, moj poklon ustvarjalcem pomembnega inkubatorja, ljudje določene provenience bi rekli pravim komsomolcem oziroma bolj komsomolkam, glede na sestavo študentov psihologije po spolu. Tisti z drugo provenienco pa bi citirali benediktinsko načelo, da je čaščenje boga delo na zemlji, v tem primeru je to seveda delo na tem, da tisti, ki smo na zemlji ne bi škodili drug drugemu in zemlji sami, kar še zdaleč ni nepomembna naloga."

Bojan Musil

Dr. Bojan Musil

"So me v preteklih dneh journalisti polovili na virtualnem hodniku s prošnjo, če bi pokomentiral revijo Psihološki inkubator. Izdajanje revije vsekakor ni majhen zalogaj. V primeru revije, ki ima ambicijo nagovarjati različne in raznolike javnosti, torej med njimi tudi zahtevnejšo strokovno javnost, je vsekakor zalogaj še večji. In revije, ki je povrh vsega naštetega še kakovostna. To slednje vsekakor presega zgolj trenutni entuziazem in zagnanost, ampak kaže na sistemsko vizijo vseh dosedanjih in bodočih (so)ustvarjalcev. No, po klasiki faz učenja z uvidom lahko seveda upamo, da vpliv revije ne ostaja zgolj na inkubaciji, ampak tudi dejavno preskakuje v fazo iluminacije. In prepričan sem, da je svetlejše."

Zdenka Čebašek-Travnik

Dr. Zdenka Čebašek-Travnik

"Psihološki inkubator prinaša svežino na področje strokovne literature psihološke in drugih sorodnih strok. Na svoj specifičen, a zelo strokoven in znanstven način se loteva širokega spektra vprašanj s področja duševnosti, kar mu daje značaj multidisciplinarnosti in povezovanja med različnimi poklici in dejavnostmi."

Barbara Čibej Žagar

Dr. Barbara Čibej Žagar

"Psihološki inkubator se mi zdi super, predvsem zato, ker na razumljiv, pa vendar strokoven način približa bralcu zanimive in aktualne psihološke teme. Pomembno prispeva k ozaveščanju in širjenju psiholoških znanj in pripomore k razblinjanju stereotipov in napačnih predstav o psihologih in psihologiji nasploh. Vztrajajte še naprej."

Katja Košir

Dr. Katja Košir

"Nove številke Psihološkega inkubatorja se vedno prav po otroško razveselim. Tudi in predvsem zato, ker mi vzbuja prijetno nostalgijo in spomine na moja lastna študentska leta, ki jih je prijetno začinilo zelo aktivno in predano delo pri takrat edini reviji študentov psihologije Panika. Temu sodelovanju dolgujem svojo prvo izkušnjo vodenja skupine, prva urjenja v asertivni komunikaciji, prve napore pri pisanju raznolikih zvrsti prispevkov – pomembne delovne izkušnje, ki jih zgolj z vestnim opravljanjem študijskih obveznosti nikakor ne bi mogla pridobiti. Zato tudi revijo Psihološki inkubator v prvi vrsti dojemam kot odlično polje za urjenje lastnega sloga znanstvenega in strokovnega pisanja študentov. Hvaležna sem, da lahko revijo kot recenzentka študentskih strokovnih prispevkov spremljam nekoliko bolj od blizu, kot bi jo kot le bralka. Hvaležna, da sem lahko med prvimi prebrala nekaj odličnih študentskih strokovnih prispevkov, ki so v meni vzbudili globoko spoštovanje do globine in širine njihovih avtorjev. Avtorjem strokovnih prispevkov recenzentke včasih »očitamo« preveč osebno vpleten, subjektiven slog pisanja, obenem pa v študentskem sklopu pogosto pogrešam več vas, več študentskega utripa, več o tem, kaj danes pomeni biti študent psihologije – morda tudi zato, ker v njem iščem spomine na svoja pestra in zabavna študijska leta ter s tem potrditev svojih (implicitnih –ali pa tudi ne več) predpostavk o ahistoričnosti tipične študentske mladosti, torej potrditev teze, da niste veliko drugačni, kot smo bili mi. Hvala vsem ustvarjalcem revije za trud, s katerim nam pripravljate kakovostno in prijetno branje ter s sporočanjem, kdo ste in kaj vas zanima, spreminjate tudi perspektivo nas, bralcev."

Smiljana Gartner

Dr. Smiljana Gartner

"Ko študenti pričnejo dihati z oddelkom in stroko, katere del bi nekoč želeli postati, prenehajo biti zgolj pasivni prejemniki študijskega procesa in posledično vseh družbenih elementov, temveč postanejo aktivni deležniki. Novinarji in drugi sodelujoči pri Psihološkem inkubatorju s svojo energijo, trudom in izdelki dokazujejo prav to - da so soustvarjalci procesa, stroke in družbe na splošno."