2 Oct 2018

Mednarodna izmenjava z Litvo 26. 8. - 3. 9. 2018

Od 26.8. do 3.9. je v Zgornji Kungoti (Sonček) potekala mednarodna izmenjava financirana s strani programa Erasmus + Evropske unije in Mladi v akciji. Izmenjavo z udeleženci iz Litve in Slovenije so organizirale članice Moving Borders Team-a, le-ta deluje v okviru Društva študentov psihologije Maribor

Temeljni cilj izmenjave je bil spodbujati in promovirati socialno vključenost, medkulturni in medvrstniški dialog, strpnost in spoštovanje človekovih pravic ter najti učinkovite načine za vključevanje marginaliziranih mladih. Poudarek je bil tudi na uporabi kritičnega mišljenja, samoiniciativnosti in aktivni participaciji v družbi. 

V okviru izmenjave je bil izveden tudi javni dogodek Privilege walk na katerem so se udeleženci izpostavili in mimoidočim prikazali družbeno stanje v katerem se še vedno odražajo razlike med priviligiranimi in tistimi z manj priložnostmi. Ob večerih pa so premagovali medkulturne razlike z druženjem, zbliževanjem in spoznavanjem običajev drug drugega.

 Več slik najdete v albumu Mednarodna izmenjava z Litvo